Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

Ninnilaa Ninnilaa Choosaane Song Lyrics


Album: Toli Prema


Ninnilaa Ninnilaa Chusaanèy
Kallalo Kallalo Daachaanèy
Rèppalèy Vèyanantagaa
Kanula Pandagèy

Ninnilaa Ninnilaa Chusaanèy
Adugulèy Tadabadè Nèè Vallèy
Gundèylo Vinapadindigaa
Prèyma Chappudèy

Ninnu Chèri Poyè Naa Praanam
Korènèmo Ninnè èi Hrdayam
Naa Mundundèy Andam Naalo Aanandam
Nannu Nènè Marchipoyèlaa èi Kshanam

èi Varshaaniki Sparsuntè
Nèè Manasèy Taakènugaa
èi Yèdalo Nèè Pèrè
Palikèlè Ivvaalèy Ilaa

èi Varshaaniki Sparsuntè
Nèè Manasèy Taakènugaa
èi Yèdalo Nèè Pèrè
Palikèlè Ivvaalèy Ilaa

Toli Toli Prèymè Daachèyakalaa
Chiru Chiru Navvèy Aapèyakilaa
Chali Chali Gaalèy Vèèchèntalaa
Mari Mari Nannèy Chèrèntalaa

Ninnu Nèè Nunchèè Nuvvoo Baitaku Raanivoo
Mabbu Tèralu Thènchukunna Jaabilammalaa

èi Varshaaniki Sparsuntè
Nèè Manasèy Taakènugaa
èi Yèdalo Nèè Pèrè
Palikèlè Ivvaalèy Ilaa

èi Varshaaniki Sparsuntè
Nèè Manasèy Taakènugaa
èi Yèdalo Nèè Pèrè
Palikèlè Ivvaalèy Ilaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks