Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

Pillaa Raa Song Lyrics


Album: RX100


Mabbuulona Vaana Villulaa
Mattilona Nèèti Jhallulaa
Gundèylona Prèma Mullulaa
Daaginaavugaa

Andamayina Aasa Thèèrakaa
Kaalchuthundhi Kontèy Korika
Prèma Pichchhi Pènchadaanikaa
Champadaanika

Korukunna Prèyasivèy
Dooramaina Urvasivèy
Jaalilèni Rakshasivèy
Gundèloni Naakasivèy
Chèpakalla Roopasivèy
Chitramaina Thaapasivèy
Chèpakatinta Naashashivèy
Sarasaku Chèlièè Chèlièè Raa…..
Yèlla Vidichi Bathakanè
Pilla Raa..
Nuvvèy Kanabadavaa
Kallaraa..
Ninnèy Talachi Thalachilaa
Unnagaa..
Nuvvè Yèda Sadivè
Annagaa..
èlla Vidichi Bathakanèy
Pilla Raa..
Nuvvè Kanabadavaa
Kallaraa
Ninnèy Talachi Talachilaa
Unnagaa..
Nuvvè Yèda Sadivèy

Mabbuulona Vaana Villulaa
Mattilona Nèèti Jhallulaa
Gundèlona Prèyma Mullulaa
Dhaaginavugaa

Andamaina Aasha Thèèraka
Kaalchuthundhi Kontèy Korika
Prèma Pichchhi Pènchadaanikaa
Champadaanika

Chinnadhaanaa
Oosi Andalamayinaa
Maayaga Manasu Jaari Padipoyènèy
Thapanatho Nèèvèntè Tirigènèy
Nèè Pèrèy Palikènè
Nèèlagèy Kulikènè…
Ninnu Chèyragaa
Yènnallainaa Avi ènnèllu Ainaa
Vandèllu Ayinaa
Vèchi Vuntanu Ninu Choodaga
Gandalainaa Sudi Gundalu Ayinaa
Vuntanilaa Nènu Nèèkè Thodugu

O Prèyma Manam Kalisiokatiga Undaamaa
Ido Yèdathègani Hundama
èla Vidichi Bathakanèy
Pilla Raa Nuvvèy Kanbadavaa

Ayyo Raama Oosi Vayyari Bhamaa
Nivoka Marapurani Mrudhu Bhavamèy
Kila Kila Nèè Navvu Thalukulèy
Nèè Kalla Mèrupulèy
Kavvisthu Kanapadèy
Gundèylothulo!

èm Chèsthunna Nènu Yèchota Unna
Choosthunèy Unna
Koti Swapnala Prèyma Roopamu
Gundèy Kosi Ninnu Andulodachi
Pujinchanaa Raktha Mandharalatho
Kaalannèy Manam Tirigè Vènnakkè Thodhdhamaa
Malli Mana Kathakanèy
Pilla Ra Nuvvèy Kanabadavaa

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks