Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
lyrics
album
artist

Taddinka tappadika Song Lyrics


Album: Rowdy Alludu


Taddinaka Tappadika Dheemtanaka Taggadika
Dabaayinchesinde Dumpadega Jabbalaraika
Nibhayinchedetta Nippusegaa Nivverapogaa
Taddinaka Tappadika Dheemtanaka Taggadika

Kokaa Koo Annaakaa Kaadantundaa Kaipekke Kadalikaa
Kunuke Kondekkaaka Koochonistundaa Kudururantoo Kudarakaa Hooy
Keekaa Kavvinchaaka Kangaareegaa Kougillo Karagagaa
Kasigaa Kaburampaaka Kanche Tencheyadaa Korikese Korikaa
Chaluvatho…Kaluvagaa..Kalabadadaa…Kontegaa…

Taddinaka Tappadika Dheemtanaka Taggadika
Dabaayinchesinde Dumpadega Jabbalaraika
Nibhayinchedetta Nippusegaa Nivverapogaa
Taddinaka Tappadika Dheemtanaka Taggadika

Chakka Chempa Chikka Chupochhindee Sompantaa Chidamagaa
Sokee Sokki Pogaa Nokkipotundee Naajuggaa Nimarakaa
Chukkaa Nuvvinchakkaa Chupinchaaka Kougilinche Kabalikaa
Inkaa Nilavaleekaa Raadaa Nelavankaa Ilavankaa Chaka Chakaa
Choravagaa..Korivigaa..Jatapadagaa..Jorugaa….

Taddinaka Tappadika Dheemtanaka Taggadika
Dabaayinchesinde Dumpadega Jabbalaraika
Nibhayinchedetta Nippusegaa Nivverapogaa
Taddinaka Tappadika Dheemtanaka Taggadika

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks