Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

What A Ammayi Song Lyrics


Album: Lover


Julièt Ni Choodaganè Romèo èy Maikam Lo Munigi Tèlèno…

Nakèy Tèlusuroo  Maikam Kaadhu Roo Adi Pèrantu Lèni Mayaroo..

Amèrican Ni Chudaganè Sèlimè èy Lokam Lo Adugu Pèttèro…

Nakè Tèlusuroo Lokam Kaadhu Roo Adi èinkèdho Kotha Placè Roo…

What A Ammayi What A Ammayi Naku First Look Lonèy Nachèroo…

Whitè Drèss Vèysila Soodhi Mandhu Guchila Whitè Wash Nannè Chèsèroo…

What A Ammayi What A Ammayi First Timè Naa Pulsè Touch Chèysèroo…

Pètrol Pricè La Dollar High Ratè La Na Hèart Bèat èy Pènchèroo…

Yèhè Nèla Mèèdha Unna Nannu Flight La Mabbulo èygara Vèsèroo…

Tananèy Chudandhi Tanatho Nadavandhi Na Padham Mata Vinadhu Roo…

Arèy Kallu Munthalo Padda Kothila Na Gundèy Ganthulèsèrooo…

Innallu Lèdhèy Nalo èè Allari Inthalonè èntha Marèroo…

What A Ammayi What A Ammayi Poola Kodavalallèy Nannu Kosèroo…

Vodka Whiskèy Lani Raw Ga Tagèsina Rakasi èykka Nèèdhu Roo…

What A Ammayi What A Ammayi Luck Bandi Kick Start Chèysèroo..

Naa Vèygam Tèliya Lèdhu Roo…

èishtamyna Chocalatè Immanè Pasivadi Godavalaa…

Tanani èimmantu Takindhi Gundè Nannè Thèga Champuthundhi Roo…

Yèhè Aksharam Mukka Rani Yèdava Ni Kavi Laaga Marchutundhilaa…

Na Vontari Tanam Ila Mèntal Yèkki Poyèla Nannu Odili Paripoyèrooo…

What A Ammayi What A Ammayi Calorièè Lo Hèat Pènchuthundhirooo…

Words-U Lo Valapu Ni Kiloo Lèkka Kaipu Ni Kalipi Naaku Pamputhundhi Roo…

What A Ammayi What A Ammayi Prathi Dhaniki Kolatha Okati Undhi Roo…

Bhavam Lèni Kavitha La Bhavam Lèyni Bhavitha La Na Lifè Yè Marchèsindhi Roo…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks