Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

Ramuni Baanamla Song Lyrics


Album: Lover


Lovèr Tho Talking Kyè Phonè èy Kanipèttè Hèro Ayyadu Grahambèll…

Applè Tho Saradhaga Chatting Chèpatti Nèwton Ayyadu èxamplè…

Nèèlo Unna Pattudhalanu Vèythiki Pattukuntè Nuvvè Hèro…

Ramudi Banam La Pardhudi Vyuham La Nèèlo Dhayiryanni Yèkkupètti Avvu Hèro…

Krishnudi Padham La Suryudi Radham La Vèluthuru Valisthu Gèylupu Vypu Saagipora…

Facèbook Antu Tana Mark Vèysadu Mark Zukèr La…

Kotha Look Yèdho Nuvvu Kuda èichèyaraa Chalo Latè Yèlaa…

Lakshamantèy Yèntha Kashtamyna Ishtamantè Nuvvè Hèro…

Lifè Antèy Oo Ardham Kosam Chèsèy Yudham Roo Antu Fèèl Ayyam Antè Nuvvè Hèro…

Ramudi Banam La Pardhudi Vyuham La Nèèlo Dhayiryanni Yèkkupètti Avvu Hèro…

Krishnudi Paadham La Suryudi Radham La Vèluthuru Valisthu Gèlupu Vypu Saagipora…

Chirunavvutho Goppa Hèro Ayyadu Ghandhiji Swècha Panchèsi…

Charithallo èynno Story Lu Unna Nèku Vundhi Vacancy…

Yè Pani Lo Naa Nèèku Pattu Vundhoo Tèylusukuntè Nuvvè Hèro…

Nèè Pani Lo Naa Nèèku Poti Sati Lèdhantè Yaaro èè Lokam Motham Nuvvè Hèro…

Ramudi Banam La Pardhudi Vyuham La Nèèlo Dhayiryanni Yèkkupètti Avvu Hèro…

Krishnudi Padham La Suryudi Radham La Vèyluthuru Valisthu Gèlupu Vypu Saagipora…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks