Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

Naalo Chilipi Kala Song Lyrics


Album: Lover


Naalo Chilipi Kalaa.. Nèèlaa Yèdurayindaa

Yèdo Valapu Valaa.. Nannè Laagindaa

Naalo Chilipi Kalaa.. Nèèlaa Yèdurayindaa

èdo Valapu Valaa.. Nannèy Laagindaa

Gundèylo.. èè Oohalèmito..

Choopalèyni Daachalèni Allarilaa

Tèèyyanèè.. èi Vèdanèmito..

Maatalèy Moyalèni Mounamlaa

Yènta Uppèno Naalonaa..

Yènta Chappudo Gundèlonaa

Chèppamantè Yènni Tippalo..

Chèppalèyka Tappukuntu Tirugutunnaa

Nèèku Naaku Madhya Dhooramainaa..

Lèkkavèysthè Okka Adugènaa

Okka Adugulo.. Jhèèvitam Daaginattu.. Daatalèkapotunnaa

Prèymanè Rèndaksharaalato.. Nèèku Naaku Madhyanè Vantanèyanaa

Ningilo Aa Laksha Thaaralè.. Kaluputoo Prèmalèkha Nèèku Raayanaa

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Pa Ma Ga Ma Pa Ni..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Pa Ma Ga Ma Pa Ni..

Naalo Chilipi Kalaa.. Nèèlaa Yèdurayindaa

Yèdo Valapu Valaa.. Nannè Laagindaa

Gundèylo.. èè Oohalèmito..

Choopalèyni Daachalèni Allarilaa

Tèèyyanèè.. èè Vèydanèmito..

Maatalèy Moyalèni Mounamlaa

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Ga Ri Saa..

Ni Jaa Ni Pa Ma Ga Ma Pa Ni..

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks