Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

Guruvaram Song Lyrics


Album: Kirrak Party


Guruvaram Sayamkalam Kalisochchindhiraa
Adhrustam Ara Mètèr Dhuram Lo Undhira
Ninna Kanna Kalalèy Black And Whitè-U
Nèdu Colour Ayipoyèlèy
Chaka Chaka Samayam Brèak-U Lèysi
Naaku Sidè èichindhi Lè

Kalaloona Arèrèrè
Kanipinchii Alèlèlèlè
Muddhadii Ayyayyayo
Pichhi Pichhi Oohalèvo
Oncè Morè….

Kalaloona Arèrèrè
Kanipinchii Alèlèlèlè
Muddhadii Ayyayyayo
Pichhi Pichhi Oohalèvo

Gaalloo Thèlaa
Moon-èkki Oogèsa Voyala
Tholiprèmalo Of Coursè Idhi Maamulèy
Maayo Hayo Nèè Kannulo Yèdo Undilèy
Unnattundi Thala Kindulu Ayyaalèy

Mathipoyènèy Athigaa
Adigindhi Nèè Jathagaa..

Padha Padha Mantoo Parugu Thèsèy
Aapalèn Thondhara
Ninnu Choodaganè Ganthulèsèy
Manasu Chindara Vandhara

Kalaloona Arèrèrè
Kanipinchii Alèlèlèlè
Muddhadii Ayyayyayo
Pichhi Pichhi Oohalèvo
Oncè Morè….

Kalaloona Arèrèrè
Kanipinchii Alèlèlèlè
Muddhadii Ayyayyayo
Pichhi Pichhi Oohalèvo

Guruvaram Sayamkalam Kalisochchindhiraa
Adhrustam Ara Mètèr Dhooram Lo Vundhira
Ninna Kanna Kalalèy Black And Whitè
Nèdu Colour Ayipoyèlèy
Chaka Chaka Samayam Brèaku Lèysi
Naaku Sidè èichindhi Lè

Kalaloona Arèrèrè
Kanipinchii Alèlèlèlè
Muddhadii Ayyayyayo
Pichhi Pichhi Oohalèvo
Oncè Morè….

Kalaloona Arèrèrè
Kanipinchii Alèlèlèlè
Muddhadii Ayyayyayo
Pichhi Pichhi Oohalèvo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks